en

Nghiên cứu và xuất bản về trải nghiệm khách hàng


Quản trị trải nghiệm khách hàng quyết định đến thành bại của doanh nghiệp trong thời đại mạng xã hội này, song chưa được áp dụng rộng rãi ở nước ta. Lý do lớn nhất là cách tiếp cận của nó khác với thói quen và lề lối hiện tại. Thay đổi tồn tại này sẽ bắt đầu từ nhận thức về tầm quan trọng của việc lấy khách hàng làm trung tâm. Sách luôn là một người thầy vĩ đại và là người thực hiện giỏi nhất sứ mệnh trang bị những kiến thức mới và tác động tích cực lên tư duy.

Vì vậy, mục tiêu của chúng tôi là xuất bản những cuốn sách tốt nhất về quản trị trải nghiệm khách hàng dành cho lãnh đạo, nhà quản lý và những người quan tâm.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ thực hiện các nghiên cứu về trải nghiệm khách hàng mà các doanh nghiệp Việt Nam đang mang đến cho khách hàng để xác lập tiêu chuẩn so sánh trình độ quản trị trải nghiệm khách hàng của các doanh nghiệp. Từ đó đánh giá sự tương quan của nó với khả năng tăng trưởng của doanh nghiệp. Cụ thể:

  • Các báo cáo về trải nghiệm khách hàng 
  • Tiêu chuẩn so sánh đánh giá về quản trị trải nghiệm khách hàng của thị trường
  • Xuất bản sách về trải nghiệm khách hàng
 

 

 

 

 

Thông tin liên hệ:
Hotline: 03 2639 1188
Email: contact@cempartner.com
Địa chỉ: Tầng 5, T2 Time Tower 35 Lê Văn Lương - Nhân Chính- Thanh Xuân- Hà Nội

123movies