en
Tư vấn trải nghiệm khách hàng

Tư vấn trải nghiệm khách hàng

CEMPARTNER là công ty tiên phong về tư vấn trải nghiệm khách hàng ở Việt Nam. Nhiệm vụ của chúng tôi là giúp bạn xây dựng chiến lược và kế hoạch hành động cho công ty bạn để tạo ra trải nghiệm khách hàng vượt trội.
Xem chi tiết
Tư vấn công cụ đo lường và Net Promoter System (NPS)

Tư vấn công cụ đo lường và Net Promoter System (NPS)

Công cụ đo lường là một nội dung cốt lõi của quản trị trải nghiệm khách hàng. Chúng tôi giúp bạn lựa chọn công cụ phù hợp với đặc điểm công ty và khách hàng của bạn, từ đó xây dựng hệ thống KPI trải nghiệm khách hàng hiệu quả. Ngoài ra, CEMPARTNER hợp tác với các nhà phát minh ra NPS, đưa ra chương trình huấn huyện và giúp các doanh nghiệp triển...
Xem chi tiết
123movies