Đào tạo trải nghiệm khách hàng
en

Đào tạo trải nghiệm khách hàng

Các chương trình đào tạo sẽ được thiết kế cho công ty và lớp học, phù hợp với mục tiêu và đối tượng tham gia. Bao gồm từ chiến lược, xây dựng văn hóa lấy khách hàng làm trung tâm đến các kỹ năng và công cụ cần thiết cho việc ứng dụng quản lý trải nghiệm khách hàng cho tổ chức của bạn. 

Bên cạnh đó, chuyên gia của CEM Partner cũng nhận làm diễn giả, tham luận về chủ đề trải nghiệm khách hàng tại các sự kiện công ty, ngành, hiệp hội.
 
Các chủ đề đào tạo và hội thảo:

  • Văn hóa lấy khách hàng làm trung tâm
  • Thấu hiểu khách hàng 
  • Thiết kế trải nghiệm khách hàng
  • Đo lường trải nghiệm khách hàng
  • Quản trị trải nghiệm khách hàng
  • Chiến lược trải nghiệm khách hàng
Đây là 6 nội dung, cũng như là 6 năng lực cốt lõi của quản trị trải nghiệm khách hàng theo tiêu chuẩn của Hiệp hội trải nghiệm khách hàng Toàn Cầu

Ngoài ra 6 nội dung cốt lõi trên, chương trình đào tạo còn dựa trên các nền tảng sau: nguyên lý và mô hình của các tổ chức nghiên cứu và tư vấn chiến lược và trải nghiệm khách hàng hàng đầu thế giới như McKinsey, Bain&Company, Forrester, Harvard Business School...; thực tiễn thành công của các công ty có trải nghiệm khách hàng xuất sắc như Amazon, Starbucks, Zappos... cùng với kinh nghiệm làm việc thực tế của các chuyên gia và tình hình thực tế của Việt Nam.

 

 

 

 

Thông tin liên hệ:
Hotline: 03 2639 1188
Email: contact@cempartner.com
Địa chỉ: Tầng 5, T2 Time Tower 35 Lê Văn Lương - Nhân Chính- Thanh Xuân- Hà Nội

123movies