Đào tạo trải nghiệm nhân sự
en

Đào tạo trải nghiệm nhân sự


NPS là công cụ dùng để đo lường và quản lý sự trung thành của khách hàng do hai công ty của Mỹ là Công ty tư vấn chiến lược Bain & Company, Công ty giải pháp phần mềm quản trị trải nghiệm khách hàng Satmetrix và ông Fred Reichheld đồng sáng tạo. NPS có mối liên hệ tương quan mật thiết với tăng trưởng của một doanh nghiệp và là công cụ quản được dùng để quản lý trải nghiệm khách hàng phổ biến nhất hiện nay đã được hơn 65% doanh nghiệp hàng đầu thế giới áp dụng.

Việc quản lý trải nghiệm khách hàng còn rất mới ở Việt Nam. Mục đích của chúng tôi là giúp các doanh nghiệp và những người quan tâm hiểu rõ và áp dụng một cách có hiệu quả nhất. Chúng tôi hợp với nhà sáng tạo ra công cụ này để đưa ra chương trình học sâu kết hợp với các case studies. Bao gồm:

  • Hiểu đúng về NPS và vai trò của NPS
  • Từ đo lường đến hành động
  • Vai trò của bạn trong việc nâng cao trải nghiệm khách hàng
  • Nguyên tắc vòng tròn khép kín trong xử lý phản hồi khách hàng
  • Từ nguồn số liệu tin cậy đến các quyết định kinh doanh
  • Thúc đẩy sự thay đổi tổ chức
  • Nền tảng cho sự thành công của việc ứng dụng NPS
 

 

 

 

Thông tin liên hệ:
Hotline: 03 2639 1188
Email: contact@cempartner.com
Địa chỉ: Tầng 5, T2 Time Tower 35 Lê Văn Lương - Nhân Chính- Thanh Xuân- Hà Nội

123movies