Cempartner - Tiên phong về tư vấn và đào tạo trải nghiệm khách hàng ở Việt Nam
en
Giới thiệu ver 2

Lấy khách hàng làm trung tâm để xây dựng lợi thế cạnh tranh vượt trội

Trải nghiệm khách hàng chính là giá trị mà khách hàng cảm nhận được từ doanh nghiệp, là yếu tố xây dựng lòng trung thành của khách hàng, họ mua nhiều hơn, ở lại lâu hơn và giới thiệu công ty với người khác. Khách hàng không trung thành với công ty, họ trung thành với trải nghiệm mà công ty bạn mang đến cho họ. Sự lựa chọn của khách hàng chính là yếu tốt quan trọng nhất thể hiện sức cạnh tranh của một doanh nghiệp trong thời đại cuộc sống số. Do đó, trải nghiệm khách hàng sẽ giúp các nhà lãnh đạo và công ty tạo nên sự khác biệt. Cách thức đạt được kết quả tài chính tốt nhất không phải là ưu tiên tài chính, mà đó là ưu tiên khách hàng

Đào tạo trải nghiệm khách hàng

Đào tạo trải nghiệm khách hàng

Đào tạo trải nghiệm nhân sự

Đào tạo trải nghiệm nhân sự

Trải nghiệm thương hiệu là gì?
Nếu bạn chưa biết thương hiệu của bạn là gì, chưa định vị, chưa có lời hứa, hay chưa làm thương hiệu, thì điều bạn cần làm là xác định trải nghiệm có chủ đích.
Xem chi tiết
123movies