en
CEM PARTNER TÌM KIẾM THÀNH VIÊN MỚI (NHIỀU VỊ TRÍ)

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng và cùng nhau thực hiện tầm nhìn: Tạo ra các nhà lãnh đạo lấy khách hàng làm trung tâm và các công ty có Trải nghiệm khách hàng xuất sắc, CEM Partner hiện đang tìm kiếm thêm các nhân tố mới về “nhà”.


Xem chi tiết
TIN TƯỞNG KHÁCH HÀNG: Một trong những quyết định quan trọng nhất của các công ty lấy khách hàng làm trung tâm

“Trước khi em gặp anh, công ty của em áp dụng rất nhiều phương pháp quản lý, nhưng không kiên trì được bao lâu”. Tôi hỏi nguyên nhân tại sao và anh ấy trả lời: “Chuyện là như thế này: Em học phương pháp của Elon Musk, em áp dụng và ngày hôm sau, em học cách của Jeff Bezos. Cứ như vậy cuối cùng chúng em không áp dụng thành công phương pháp nào cả”.

“Tất nhiên em không thể duy trì được như thế” - tôi nói. “Bởi vì em đang đi theo niềm tin của người khác, em chỉ đang nhìn thấy những điều bên ngoài họ áp dụng, em không biết được niềm tin bên trong thực sự dẫn dắt họ, từ đó em luôn phải bỏ cuộc giữa chừng.”

Xem chi tiết
123movies