en
10 NGUYÊN TẮC TẠO NÊN TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG XUẤT SẮC CỦA AMAZON MÀ AI CŨNG NÊN ĐỌC (Phần 1)

Không nhiều người hiểu được một cách rõ ràng các nguyên tắc này. Bạn thử nhìn hình ảnh và đọc 10 nguyên tắc, nghĩ về nó để xem bạn hiểu được bao nhiêu % trước khi đọc tiếp nhé.

Nếu bạn tự hiểu được khoảng 50%, tôi cho rằng bạn đã là người vượt trội về tư duy quản trị trải nghiệm khách hàng rồi.

Xem chi tiết
10 TÌNH THUỐC BÁN HÀNG THỰC TẾ
Lý thuyết bán hàng thường đơn giản nhưng tình huống bán hàng thực tế thì phong phú, đa dạng và muôn màu muôn vẻ. Đôi khi bạn sẽ gặp phải những tình huống chẳng lường trước được. Sau đây là 10 tình huống thực tế cơ bản thường gặp.
Xem chi tiết