Dự án
en
Tư vấn công cụ và chỉ số đo lường TNKH

Tư vấn công cụ và chỉ số đo lường TNKH

Công cụ đo lường là một nội dung cốt lõi của quản trị trải nghiệm khách hàng. Chúng tôi giúp bạn lựa chọn công cụ phù hợp với đặc điểm công ty và khách hàng của bạn, từ đó xây dựng hệ thống KPI trải nghiệm khách hàng hiệu quả. Ngoài ra, CEMPARTNER hợp tác với các nhà phát minh ra NPS, đưa ra chương trình huấn huyện và giúp các doanh nghiệp triển...
Xem chi tiết
123movies