Huấn luyện và đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng và triển khai TNKH
en

Huấn luyện và đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng và triển khai TNKH

 
Nhằm giúp các công ty thực sự lựa chọn Trải nghiệm Khách hàng làm chiến lược phát triển công ty, CEM Partner giúp huấn luyện và đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng và triển khai Trải nghiệm Khách hàng trong thời gian ít nhất 6 tháng.


 

 

 

Thông tin liên hệ:
Hotline: 03 2639 1188
Email: contact@cempartner.com
Địa chỉ: Tầng 4, Số 34 Giang Văn Minh - Phường Kim Mã - Quận Ba Đình - TP. Hà Nội

 

123movies