Tư vấn xây dựng trải nghiệm khách hàng cho doanh nghiệp
en

Tư vấn xây dựng trải nghiệm khách hàng cho doanh nghiệp

Mỗi bộ phận trong doanh nghiệp nhìn khách hàng qua những lăng kính khác nhau, xuất phát từ vai trò, nhiệm vụ và những mục tiêu riêng. Khách hàng nhìn doanh nghiệp với một góc nhìn duy nhất, họ không phân biệt theo các chức năng theo cách chúng ta tổ chức công ty của mình. Nhiệm vụ của chúng ta là phải giúp toàn bộ công ty có chung một góc nhìn với khách hàng hàng; từ đó xây dựng chiến lược, kế hoạch quản trị để truyền trải cho khách hàng giá trị cao nhất theo nhận thức của họ.
 
Các dịch vụ tư vấn quản trị trải nghiệm khách hàng bao gồm:

 • Đánh giá hiện trạng:
  Công ty đang đứng ở đâu về quản trị trải nghiệm khách hàng thông qua việc thực thi các yếu tố nền tảng của trải nghiệm khách hàng; Phỏng vấn những người liên quan trong tổ chức về sự sẵn sàng cho một sự chuyển đổi trải nghiệm khách hàng lên một tầm cao hơn; Đánh giá kiến thức và nhận thức về trải nghiệm nghiệm khách hàng của nhân viên.
 • Thấu hiểu và thiết kế trải nghiệm khách hàng:
  Tư vấn quản lý trải nghiệm khách hàng bằng cách đánh giá chương trình và cải tiến chương trình lắng nghe khách; xây dựng bản đồ hành trình khách hàng; lựa chọn công cụ, xây dựng hệ thống đo lường; lập và triển khai kế hoạch hành động để nâng cao trải nghiệm khách hàng
 • Hội thảo:
  Các chương trình tư vấn quản lý trải nghiệm khách hàng được thiết kế riêng cho công ty. Từ chiến lược trải nghiệm khách hàng, chuyển đổi văn hóa lấy khách hàng làm trung tâm; lập bản đồ hành trình khách hàng đến các việc tư vấn các công cụ đo lường và kỹ năng trong quản trị trải nghiệm khách hàng.
 • Chuyển đổi trải nghiệm khách hàng:
  Thực hiện toàn bộ tư vấn quản trị trải nghiệm khách hàng từ xây dựng chiến lược và huấn luyện triển khai 

 • Giúp các Startups xây dựng công ty có văn hóa lấy khách hàng làm trung tâm
 

 

Thông tin liên hệ:
Hotline: 03 2639 1188
Email: contact@cempartner.com
Địa chỉ: Tầng 4, số 34 Giang Văn Minh - Phường Kim Mã - Quận Ba Đình - TP. Hà Nội

123movies