en

Đối tác và mạng lưới chuyên gia

CEM Partner hợp các với những chuyên gia và tổ chức hàng đầu thế giới trong lĩnh vực tư vấn, đào tạo và công cụ quản trị trải nghiệm khách hàng nhằm đảm bảo cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng Việt Nam

Bên cạnh đối tác về tư vấn và đào tạo quản trị trải nghiệm khách hàng hàng đầu, Cempartner còn hợp tác với các công ty cung cấp giải pháp, công nghệ phần mềm quản trị trải nghiệm khách hàng tốt nhất trên thế giới để giúp các doanh nghiệp Việt Nam ứng dụng công nghệ vào quản trị trải nghiệm khách hàng, truyền tải chiến lược và các nguyên lý vào vận hành hàng ngày một cách hiệu quả nhất