Nhà sáng lập
en

Nhà sáng lập


Ông Nguyễn Dương, CCXP

Nhà sáng lập CEMPARTNER
Chuyên gia chiến lược và trải nghiệm khách hàng, Tốt nghiệp Thạc sỹ tại Vancouver, Bristish Columbia, Canada 2006 

Đam mê triết lý lấy khách hàng làm trung tâm, quan điểm của ông là khi văn hóa tập trung vào khách hàng và tập trung vào người lao động đủ mạnh, một nhân viên trung bình cũng sẽ làm thạo cái việc tưởng như rất khó, đó là: Chớp mọi cơ hội để tỏa sáng với khách hàng! 

 

Trước khi sáng lập CEM Partner, ông Nguyễn Dương đã có hơn 16 năm kinh nghiệm làm bán hàng, marketing, quan hệ khách hàng, chiến lược, quản trị trải nghiệm khách hàng và điều hành. Ông cũng là người đã trải qua nhiều vị trí từ nhân viên đến lãnh đạo của các môi trường công ty và thị trường kinh doanh khác nhau, thuộc cả ba loại hình doanh nghiệp là tư nhân, nhà nước và đa quốc gia như:... giám đốc quan hệ khách hàng và đối tác khu vực APAC của iBasis – KPN, Phó Giám đốc Viettel Mobile phụ trách chiến lược khách hàng; Trưởng nhóm chiến lược Viettel Telecom, Giám đốc phát triển kinh doanh Singtel Việt Nam và Giám đốc quốc gia Singtel Việt Nam.

Tham gia vào môi trường kinh doanh quốc tế hơn 10 năm nên ông sớm ý thức được các quan điểm quản trị mới nhất, trong đó ông dành nhiệt huyết của mình vào quản trị trải nghiệm khách hàng. Trải nghiệm khách hàng chính là giá trị mà khách hàng cảm nhận được và vì vậy nó là yếu tố quan trọng mang lại sự trung thành của khách hàng. Trải nghiệm khách hàng sẽ giúp các lãnh đạo tạo nên sự khác biệt. Tuy nhiên, để thành công, trải nghiệm khách hàng phải được thực hiện mang tính hệ thống, nó không phải là một dự án đơn lẻ, nó là một hành trình cải tiến liên tục. Đó cũng chính là quan điểm cơ bản của Ông về chủ đề này.
 
Là người Việt Nam đầu tiên nhận chứng chỉ chuyên nghiệp về trải nghiệm khách hàng - CCXP (Certified Customer Experience Professional), cấp bởi Hiệp hội Trải nghiệm Khách hàng Quốc Tế (CXPA), Ông là người thứ 6 trong khu vực ASEAN nhận chứng chỉ này.
 
Với vai trò người tiên phong mang trải nghiệm khách hàng đến với các doanh nghiệp và tổ chức ở Việt Nam, Ông khẳng định CEMPARTNER sẽ tuyền tải rộng rãi và giúp các doanh nghiệp Việt Nam hiểu được tầm quan trọng của trải nghiệm khách hàng với sự thành bại của doanh nghiệp trong môi trường cuộc sống số. CEMPARTNER được xây dựng thành một địa chỉ tin cậy nhất khi nói đến quản trị trải nghiệm khách hàng, giúp doanh nghiệp và cá nhân hiểu rõ, nắm chắc những tư tưởng, kiến thức, công cụ mới và áp dụng vào thực tế một cách hiệu quả. 

123movies