Niềm tin của chúng tôi
en

Niềm tin của chúng tôi


Những thập kỷ đã qua, kinh doanh được định nghĩa quanh mục tiêu doanh nghiệp, xác lập những mục tiêu về sản phẩm, doanh thu và lợi nhuận rồi đưa ra các giải pháp để đạt mục tiêu đó. Ngày nay, thi nền kinh tế được vận hành bởi khách hàng, trải nghiệm là thứ quan trọng nhất đảm bảo khách hàng có ở lại với bạn không. Khách hàng có sức mạnh vô cùng lớn, có mọi thông tin, có nhiều lựa chọn và có quyền lan tỏa thông tin tốt hay xấu về các doanh nghiệp một cách tự do, với tốc độ và quy mô lớn của mạng xã hội. 

Steve Jobs, cố Tổng Giám đốc của Apple khẳng định "bạn phải bắt đầu từ trải nghiệm khách hàng rồi mới đi xem xét đến vấn đề công nghệ, chứ không phải là ngược lại".
 
Vì vậy, thay vì nhìn từ trong doanh nghiệp ra ngoài thì giờ đây chúng ta phải đứng ở vị trí khách hàng để nhìn từ ngoài vào trong và xem xét điều khách hàng muốn là gì, họ phải thực hiện những bước nào để đạt được điều đó. Sau đó, việc của chúng ta không phải là bán hàng mà là trở thành người giúp khách hàng đạt mục tiêu thực sự của họ dễ dàng và tiện lợi nhất với cảm xúc tốt nhất. Điều này chỉ thực hiện được bằng việc xây dựng văn hóa lấy khách hàng làm trung tâm và thiết kế quy trình vận hành xoay quanh hành trình khách hàng. Đây chính là cách mang lại tăng trưởng cao và bền vững cho doanh nghiệp của bạn vì thực chất trải nghiệm khách hàng chính là giá trị mà khách hàng cảm nhận được từ quy trình và văn hóa của doanh nghiệp

123movies