Học viện CEM
en
Đào tạo trải nghiệm khách hàng

Đào tạo trải nghiệm khách hàng

Các chương trình đào tạo được thiết kế cho từng công ty và lớp học, phù hợp với mục tiêu và đối tượng tham gia. Bao gồm từ chiến lược, xây dựng văn hóa lấy khách hàng làm trung tâm đến các kỹ năng và công cụ cần thiết cho việc ứng dụng quản lý trải nghiệm khách hàng cho tổ chức của bạn
Xem chi tiết
Đào tạo trải nghiệm nhân sự

Đào tạo trải nghiệm nhân sự

Trải nghiệm Nhân sự là một phần quan trọng trong Quản trị Trải nghiệm.

Tạo ra trải nghiệm tốt cho nhân sự không chỉ giúp đội ngũ hạnh phúc hơn mà còn gia tăng hiệu quả làm việc của mỗi người và toàn bộ doanh nghiệp.

Xem chi tiết
123movies