Học viện CEM
en
Đào tạo trải nghiệm khách hàng

Đào tạo trải nghiệm khách hàng

Các chương trình đào tạo được thiết kế cho từng công ty và lớp học, phù hợp với mục tiêu và đối tượng tham gia. Bao gồm từ chiến lược, xây dựng văn hóa lấy khách hàng làm trung tâm đến các kỹ năng và công cụ cần thiết cho việc ứng dụng quản lý trải nghiệm khách hàng cho tổ chức của bạn
Xem chi tiết
Đào tạo trải nghiệm nhân sự

Đào tạo trải nghiệm nhân sự

NPS có mối liên hệ tương quan mật thiết với tăng trưởng của một doanh nghiệp và là công cụ được dùng để quản lý trải nghiệm khách hàng phổ biến hiện nay, đã được hơn 65% doanh nghiệp trong top 500 thế giới áp dụng.
Xem chi tiết
123movies