en
Đào tạo trải nghiệm khách hàng

Đào tạo trải nghiệm khách hàng

Các chương trình đào tạo được thiết kế cho từng công ty và lớp học, phù hợp với mục tiêu và đối tượng tham gia. Bao gồm từ chiến lược, xây dựng văn hóa lấy khách hàng làm trung tâm đến các kỹ năng và công cụ cần thiết cho việc ứng dụng quản lý trải nghiệm khách hàng cho tổ chức của bạn
Xem chi tiết
Đào tạo NET PROMOTER SCORE

Đào tạo NET PROMOTER SCORE

NPS có mối liên hệ tương quan mật thiết với tăng trưởng của một doanh nghiệp và là công cụ được dùng để quản lý trải nghiệm khách hàng phổ biến hiện nay, đã được hơn 65% doanh nghiệp trong top 500 thế giới áp dụng.
Xem chi tiết
Nghiên cứu và xuất bản về trải nghiệm khách hàng

Nghiên cứu và xuất bản về trải nghiệm khách hàng

Jeff Bezos - CEO của Amazon nói "nếu như trong thế thới vật lý, bạn làm cho một khách hàng bực mình, họ sẽ nói với sáu người khác, nhưng trong thế giới internet, họ sẽ nói với sáu nghìn người khác". Trải nghiệm khách hàng dù quyết định đến thành bại của doanh nghiệp trong thời đại mạng xã hội này, nó lại chưa được áp dụng rộng rãi ở nước ta.
Xem chi tiết
123movies