6 ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ TRẢI NGHIỆM XUẤT SẮC
en

6 ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ TRẢI NGHIỆM XUẤT SẮC

Ngày đăng: 4/20/2022 / Danh mục: CEM PARTNER Blog
Một là,
Được dẫn dắt bởi mục đích. Mục đích ở đây là lý do doanh nghiệp đó tồn tại. Thứ truyền cảm hứng và định hướng cho những người trên chiếc thuyền doanh nghiệp đó. Hơn thế nữa, mục đích mạnh mẽ còn khiến khách hàng và cộng đồng cũng có cảm hứng về họ. We create happiness là mục đích của Disney. Mục đích của The Ritz Carlton: Nơi sự chăm sóc chân thật và thoải mái là sứ mệnh cao nhất.
Hai là,
Mang tính nhân văn. Một doanh nghiệp hàng đầu về trải nghiệm thì luôn có văn hoá lấy con người làm trung tâm. Nói đến trải nghiệm là nói đến con người mà, dù là khách hàng hay nhân viên.
Ba là,
Khả năng thay đổi và thích ứng cao, luôn sẵn sàng với sự thay đổi. Vì khách hàng là trung tâm mà, khách hàng thay đổi thì họ thay đổi. Trải nghiệm tệ đối với khách hàng thường làm mất khách hàng và khiến nhân viên bị giảm cảm hứng và động lực.
Bốn là
Thói quen thảo luận và ra quyết định dựa trên dữ liệu, bằng chứng thực tế thay vì cảm tính, suy diễn. Vì khi lấy khách hàng làm trung tâm không phải lấy mình làm trung tâm. Nói chuyện bằng data. Lưu ý, data cũng phải được xếp đúng theo hành trình khách hàng chứ data mà thiếu bối cảnh cũng không được.
Năm là,
Làm hài lòng khách hàng là một ưu tiên chiến lược. Họ coi đó là chữ why của họ thay vì chữ how. Không phải chỉ đo lường được mới làm. Kiểu của họ là cứ làm điều đúng đi! không vì lý do gì cả mà chỉ vì nó là điều đúng cần làm. Dĩ nhiên phần lớn vẫn phải đo lường nếu không trong ngắn hạn thì phải trong dài hạn. Nhưng lưu ý rằng chiến thắng ngắn hạn đôi khi khiến bạn lạc đường đến chiến thắng thực thụ.
Sáu là,
Là một công ty biết kể chuyện và có nhiều câu chuyện đáng kể. Nhưng lưu ý, năng lực quan trọng nhất của kể chuyện không phải là kỹ năng kể chuyện mà khả năng kết nối những việc bạn làm với một mục đích hay một tầm nhìn chung, khi đó mỗi trải nghiệm với khách hàng thôi cũng có thể trở thành nguyên liệu của một câu chuyện truyền cảm hứng. Vậy nghĩa là nếu không có một purpose hay vision thì kể chuyện chỉ như là người nhặt nhạnh câu chuyện, sức mạnh và ý nghĩa của những câu chuyện không còn nhiều.
 

Chuyên gia Nguyễn Dương, CCXP
  • Thành viên hội đồng Huấn luyện viên Forbes Global
  • Chuyên gia trải nghiệm khách hàng và chiến lược.
  • Nhà sáng lập CEMPARTNER
  • Nguyên Giám đốc Quốc gia Singtel Việt Nam
  • Nguyên Giám đốc phát triển Singtel Việt Nam
  • Nguyên PGĐ chiến lược khách hàng Viettel mobile
  • Nguyên Giám đốc quan hệ khách hàng iBasis Inc (USA)
  • Thạc sỹ về quản lý quốc tế, Đại học Capilano, Vancouver, Canada 2004 - 2006
  • Cử Nhân Kinh tế và MBA, Đại học Kinh Tế Quốc Dân, Hà nội. 1994 - 1998 và 2000 - 2001

      LinkedIn

Chưa có bình luận nào cho bài viết này.
Bình luận của bạn:
Đánh giá bài viết
(Rated 0/5 based on 0 customer reviews)
 

123movies